Organizing Committee

ORGANIZING TEAM
ISAPS Course
ISAPS Education Council Chairman Dr. Vakis Kontoes
ISAPS Education Council Vice-Chairman Dr. Ozan Sozer
ISAPS Education Council Co-Chairmen (Regional Rep-India) Dr. Rakesh Kalra
Dr. Ashish Davalbhakta
ISAPS National Secretary-India Dr. Manoj Khanna
ISAPS Assist National Secretary-India Dr. Rakesh Kalra
ISAPS AESURG2021 ORGANIZING COMMITTEE
Organising Chairman Dr. Rakesh Kalra
Organising Secretary Dr. Rajat Gupta
Treasurer Dr. Sukhbir Singh
Joint Organising Secretary Dr. Anmol Chugh
Dr. Mahesh Nair
Dr. Aniketh Venkataram
ACADEMIC COUNCIL
Chairmen Dr. Ashish Davalbhakta
Dr. Milind Wagh
Dr. Sandeep Sharma
Members Dr. Anil Kumar Garg
Dr. K M Kapoor
Dr. Kamakshi
Dr. Kapil Agarwal
Dr. Karishma Kagodu
Dr. Kuldeep Singh
Dr. Manish Singhal
Dr. Medha Bhave
Dr. Priti Shukla
Dr. Sandeep Sattur
Dr. Sanjay Parashar
Dr. Sundeep Vijayraghvan
Dr. Varun Dixit
Dr. Venkatesh
Dr. Viral Desai
ADVISORS
Dr. A. K. Singh
Dr. Aditya Agarwal
Dr. Anup Dhir
Dr. Ashit Shah
Dr. Avinash Zutshi
Dr. K Ramachandran
Dr. L D Dhami
Dr. Milan Doshi
Dr. Nitin Sethi
Dr. R Murugesan
Dr. Raj Kumar Misra
Dr. Rakesh Khazanchi
Dr. Ravi Mahajan
Dr. Surajit Bhattacharya
Dr. Umesh Shah
Dr. V D Singh
Dr. Varun Dixit
Dr. Shrirang Pandit
Dr. Lokesh Kumar
TRAVEL
Dr. Amit Gupta
Dr. Tapeshwar Sehgal
HOSPITALITY
Dr. Bibilash Babu
Dr. Niharika Kalra
Dr. Priya Bansal
Dr. Raja Shanmugam
Dr. Umang Kothari
ACCOMODATION
Dr. Kappolu Kanchana
Dr. Manish Nanda
Dr. Vipul Nanda
CULTURAL COMMITTEE
Dr. Aamod Rao
Dr. Anup G Mohan
Dr. Anurag Chitranshi
Dr. Shilpi Badani
Dr. Jayant Kumar Dash
Dr. Mayank Singh
Dr. Sasi Kumar Muthu
Dr. Shashank Chauhan
Dr. Vikram Singh Rathore